Ważne!

PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 

30.04. - poniedziałek
01.06. - piątek

 

Dyżur letni pełnimy w lipcu.

Uwaga

NALEŻNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE  MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO:
NR 07 9043 1038 2038 0019 5982 0001
PŁATNOŚCI PROSZĘ UREGULOWAĆ  DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Konto Rady Rodziców
08 1090 2590 0000 0001 2222 7128
Należności za tańce w wysokości 35 zł. za m-c proszę wpłacać na konto nr

75 1090 1737 0000 0001 0460 2110
(w  tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka) lub gotówką w dniach płatności za przedszkole.

Rekrutacja 2018/2019

Szanowni Państwo,


Od 15 do 27 marca 2018 roku do godz. 15.00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2018/2019.

> Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

 

DNI ADAPTACYJNE

Zapraszamy na dni adaptacyjne do przedszkola  wszystkie dzieci nowo przyjęte. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28.08.18 (wtorek) o godz. 9:00.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

 

Procedura odbierania dziecka 2016/2017

Procedura odbierania dziecka z przedszkola.

 

[PDF] Kliknij, aby zapoznać się z treścią... (185KB)

   

Ramowy rozkład dnia

6.30– 8.30.    Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy     dzieci wg ich zainteresowań lub inspirowane przez     nauczyciela. Praca indywidualna i wyrównawcza z     dziećmi. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i     samoobsługowe.

8.30– 9.00.  Śniadanie

9.00– 12.15.  Zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy     dydaktyczne, ruchowe i tematyczne. Pobyt na świeżym     powietrzu. Wycieczki i spacery.

12.15– 12.30.  Przygotowanie do obiadu.

12.30– 13.00. Obiad

13.00– 14.30.  Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek,     muzyki. Rozwijanie zainteresowań i doskonalenie     umiejętności. Zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie     przedszkolnym.

14.45.- 15.00.  Podwieczorek

14.50. - 17.00.  Wspieranie rozwoju dziecka – praca w     małych zespołach. Gry towarzyskie, zabawy językowe,     zabawy w kącikach zainteresowań, dowolne     działania plastyczne. Porządkowanie sali,     rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z     rodzicami.  Zajęcia dodatkowe.

   

Aktualności

Zapraszamy do zwiedzania naszego Przedszkola indywidualnie lub z dzieckiem w godzinach otwarcia przedszkola od 6:30 do 17:00 w trakcie trwania rekrutacji.